Anasayfa / Uçuş / Uçakla Stol Çalışmaları

Uçakla Stol Çalışmaları

Stol hücum açısını azamiye çıkararak kaldırıcı kuvvetin asgariye inmesi ve sürüklemenin azamiye çıkarak uçağın havada tutunamayıp, kumanda tesirlerini ve dolayısıyla irtifa kaybetmesi halidir.
GAZLI (güçlü) STOL:hornet-australian-aircraft-kits
(1) Harekete etraf kontrolü ve temizleme dönüşleri yapılarak başlanır. Rüzgar karşıdan alınmalı, hareket bittiğinde yer+1500 feet irtifada olunmalıdır.
(2) İstikamette (serilerde 90 derece sağ ve solda ufuk hattında birer ) nirengi seç. Bölgede yol, göl, meydan, YGH, meskun mahal olmamalıdır.
(3) Manifoldu 15′e al. (Yakıt akışı yeşil limitler altına düşerse mixture zengine verilir).Bu durumda müzdevice etkisi azalacağından sol direksiyon nirengide kalacak şekilde tok tut. Uçağın başını ufkun 30 derece üstüne kaldır.(Ön camın, bordo paneli ile birleştiği yer; ufka teğet olacak şekilde). Kanatlar yatışsız olarak tutulmalıdır.
(4) Lövyeyi süratin düşüşü ile koordineli olarak uçak başının durumunu bozmadan tedricen geri çek. Olabilecek yatışları direksiyonlarla düzelt.
(5) Bu durumu stol oluncaya kadar devam ettir. Stol olunca çıkış kumandasını ver.(Lövye ileri, gaz kolu ileri)
(6) Stoldan çıkış durumunda başı 10 dereceden fazla ufkun altına düşürme.
(7) Düşme esnasında Kanatların bir tarafa yıkılışını direksiyonlarla engelle. Baş düşerken kanatlar ufki olmalıdır.
(8) Stoldan çıkınca sürat 100 mph’e gelirken düz ve ufki uçuş durumuna geç ve sürat 110 mph’e gelirken gazı düz uçuş manifolduna kadar azalt. Stol esnasında kaybettiğin irtifayı tespit et. 100 feet’in altında ise lövye ile, 100 feet’in üzerinde ise normal tırmanış ile başlangıç irtifasına gel ve etraf temizliği yap.
GAZSIZ (güçsüz) STOL:
1. Harekete etraf temizliği ile başlanır. Rüzgar mutlaka baştan alınır ve hareket bittiğinde yer+1500 feet irtifada bulunulmalıdır.
2. İstikamette (serilerde 90 derece sağ ve solda ufuk hattında birer) nirengi seç. Bulunulan bölgede yol, göl, meydan, YGH, meskun mahal olup olmadığını kontrol et.
3. Mixture değerini oku ve ileri ver. Manifoldu tamamen geri al. Hatveyi ileri ver. Azalan müzdevice dolayısıyla sol direksiyonu tok tut, aynı anda başı tırmanış baş durumuna çek. Kanatları yatışsız tut .
4. Lövyeyi süratin düşüşü ile koordineli olarak , uçak başının durumunu bozmadan tedricen geri çek. Olabilecek yatışları lövye ile değil direksiyonlarla düzelt.
5. Bu durumu stol oluncaya kadar devam ettir. Stol olunca stoldan çıkış kumandası ver. (Aynı anda gaz ve lövye ileri )
6. Stoldan çıkarken başı ufkun 10 dereceden fazla altına düşürme.
7. Düşme esnasında kanatların bir tarafa yıkılışını direksiyonlarla önle. Baş düşerken kanatlar ufki olmalıdır.
8. Stoldan kurtulduktan sonra sürat 100 mph’e gelirken düz ve ufki uçuş durumuna geç ve sürat 110 mph’e gelirken gaz kolunu düz uçuş manifolduna ayarla. Rejim ayarlarını yap. Stol esnasında kaybettiğin irtifayı tespit et . 100 feet’in altında ise lövye, üstünde ise normal tırmanışla başlangıç irtifasına gel. Etraf temizliği yaparak hareketi bitir.
KARAKTERİSTİK STOL : Bu hareket; yüksek irtifada yapılan bir meydan turu şeklindedir. Uçak rüzgaraltı bacağında farzedilerek, rüzgar arkadan alınıp harekete başlanır.
(1) Rüzgaraltı bacağındaki iniş hazırlıklarını yap.
(2) Orta yatışlı dönüşle esas bacağa girer gibi 90 derece dön.
(3) Esas bacakta gaz kesme noktasında gazı kes ve esas noktada yapılacak diğer işlerden sonra süzülüşe geç. 100-150 feet irtifa ver.
(4) Süzülüşlü dönüşle 90 derece dönerek süzülüş bacağına dön.150 feet daha istikamette süzül.
(5) Uçağın palyeye geçtiğini düşünerek iniş için gerekli olan toplamalara başla. Stol olmadan önce lövyenin geri tazyikini azaltıp gazı tam aç ve aynı anda lövyeyi ileri tazyik ederek fletner ayarı yap.
Bu hareket kötü bir inişten sonra yapılan pas geçme hareketi gibidir. Pas geçişte stolden kurtarma işlemi asgari irtifa kaybıyla yapılmalıdır.
Stolden çıkışta uçak palye durumunda olduğu düşünüldüğünden lövye; normal stolden çıkışta olduğu gibi ileri verilmez.
(6) Tırmanış sürati kazanıldıktan sonra istikamette tırmanışa geçilir ve 100 feet alınıp fazla flaplar, 300 feet alınıp 10 derecelik son flap alınır.
(7) Meydan turu tarafına 90 derece tırmanışlı dönüş yapılarak 300 feet kadar iniş istikametinden uzaklaşılır. Tekrar 90 derece tırmanışlı dönüş yapılarak piste paralel olunur ve başlangıç irtifasına çıkılarak düz uçuşa geçilir.
• Stole yaklaşıldığı anda en az yer + 1500 feet irtifada olunmalı ve hareketin başından itibaren bütün irtifa kaybı 500 feet’ i geçmemelidir.

İlginizi Çekebilir

kokpit

UÇUŞ HAYATINIZI ETKİLİ YÖNETMENİN 7 YOLU

Yeni teknolojilerin baş döndüren yükselişi ve uçuş hayatının artan talepleriyle birlikte pilotlar eskisine kıyasla çok …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir